Xem ngày tốt xấu tháng 6 năm 2023

Xem ngày tốt xấu tháng 6 năm 2023 - Hiển thị ngày tốt và xấu trong tháng, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Xem ngày tốt xấu các tháng khác năm 2023

Ngày tốt xấu tháng 6/2023

1
Tháng 6
Dương Lịch
14
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 1/6/2023, Âm lịch tức ngày 14/4/2023
 • Can chi: Ngày Canh Dần, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
2
Tháng 6
Dương Lịch
15
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 2/6/2023, Âm lịch tức ngày 15/4/2023
 • Can chi: Ngày Tân Mão, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
3
Tháng 6
Dương Lịch
16
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 3/6/2023, Âm lịch tức ngày 16/4/2023
 • Can chi: Ngày Nhâm Thìn, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
4
Tháng 6
Dương Lịch
17
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 4/6/2023, Âm lịch tức ngày 17/4/2023
 • Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
5
Tháng 6
Dương Lịch
18
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 5/6/2023, Âm lịch tức ngày 18/4/2023
 • Can chi: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
6
Tháng 6
Dương Lịch
19
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 6/6/2023, Âm lịch tức ngày 19/4/2023
 • Can chi: Ngày Ất Mùi, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
7
Tháng 6
Dương Lịch
20
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 7/6/2023, Âm lịch tức ngày 20/4/2023
 • Can chi: Ngày Bính Thân, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
8
Tháng 6
Dương Lịch
21
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 8/6/2023, Âm lịch tức ngày 21/4/2023
 • Can chi: Ngày Đinh Dậu, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
9
Tháng 6
Dương Lịch
22
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 9/6/2023, Âm lịch tức ngày 22/4/2023
 • Can chi: Ngày Mậu Tuất, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
10
Tháng 6
Dương Lịch
23
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Bảy, Ngày 10/6/2023, Âm lịch tức ngày 23/4/2023
 • Can chi: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
11
Tháng 6
Dương Lịch
24
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 11/6/2023, Âm lịch tức ngày 24/4/2023
 • Can chi: Ngày Canh Tý, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
12
Tháng 6
Dương Lịch
25
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 12/6/2023, Âm lịch tức ngày 25/4/2023
 • Can chi: Ngày Tân Sửu, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
13
Tháng 6
Dương Lịch
26
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Ba, Ngày 13/6/2023, Âm lịch tức ngày 26/4/2023
 • Can chi: Ngày Nhâm Dần, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
14
Tháng 6
Dương Lịch
27
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 14/6/2023, Âm lịch tức ngày 27/4/2023
 • Can chi: Ngày Quý Mão, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
15
Tháng 6
Dương Lịch
28
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 15/6/2023, Âm lịch tức ngày 28/4/2023
 • Can chi: Ngày Giáp Thìn, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
16
Tháng 6
Dương Lịch
29
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 16/6/2023, Âm lịch tức ngày 29/4/2023
 • Can chi: Ngày Ất Tỵ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
17
Tháng 6
Dương Lịch
30
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Bảy, Ngày 17/6/2023, Âm lịch tức ngày 30/4/2023
 • Can chi: Ngày Bính Ngọ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
18
Tháng 6
Dương Lịch
1
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 18/6/2023, Âm lịch tức ngày 1/5/2023
 • Can chi: Ngày Đinh Mùi, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
19
Tháng 6
Dương Lịch
2
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 19/6/2023, Âm lịch tức ngày 2/5/2023
 • Can chi: Ngày Mậu Thân, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
20
Tháng 6
Dương Lịch
3
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 20/6/2023, Âm lịch tức ngày 3/5/2023
 • Can chi: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
21
Tháng 6
Dương Lịch
4
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 21/6/2023, Âm lịch tức ngày 4/5/2023
 • Can chi: Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
22
Tháng 6
Dương Lịch
5
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 22/6/2023, Âm lịch tức ngày 5/5/2023
 • Can chi: Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
23
Tháng 6
Dương Lịch
6
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 23/6/2023, Âm lịch tức ngày 6/5/2023
 • Can chi: Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
24
Tháng 6
Dương Lịch
7
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 24/6/2023, Âm lịch tức ngày 7/5/2023
 • Can chi: Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
25
Tháng 6
Dương Lịch
8
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 25/6/2023, Âm lịch tức ngày 8/5/2023
 • Can chi: Ngày Giáp Dần, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
26
Tháng 6
Dương Lịch
9
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 26/6/2023, Âm lịch tức ngày 9/5/2023
 • Can chi: Ngày Ất Mão, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
27
Tháng 6
Dương Lịch
10
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Ba, Ngày 27/6/2023, Âm lịch tức ngày 10/5/2023
 • Can chi: Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
28
Tháng 6
Dương Lịch
11
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 28/6/2023, Âm lịch tức ngày 11/5/2023
 • Can chi: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
29
Tháng 6
Dương Lịch
12
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 29/6/2023, Âm lịch tức ngày 12/5/2023
 • Can chi: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
30
Tháng 6
Dương Lịch
13
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 30/6/2023, Âm lịch tức ngày 13/5/2023
 • Can chi: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại